Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Łomianki - sprawdź miejscowy plan gminy Łomianki

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Łomianki? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Łomianki.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Łomianki.

MPZP Łomianki
Mapa MPZP gminy Łomianki

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łomianki.

MPZP Łomianki

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Łomianki i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Łomianki prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Łomianek. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Łomianki.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Łomianki i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Łomianki obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Łomianki z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług..

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Łomianek

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Łomianek

0

60 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Łomianki, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Łomianki, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

2777 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Łomianek.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Łomianki - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Łomianki z podziałem na lata

Rejestr MPZP Łomianki

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Łomianki. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LXVII/511/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sierakowska Południe" - etap IILXVII/511/202224-11-2022
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”Obwieszczenie „Kiełpin Poduchowny” t.j.29-9-2022
Uchwała nr LXIV/497/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap IIILXIV/497/202229-9-2022
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KiełpinObwieszczenie Kiełpin t.j.29-9-2022
Uchwała nr LXIV/498/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. RolniczejLXIV/498/202229-9-2022
Uchwała nr L/415/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. ZagórzeL/415/202121-12-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Łomiankach?

Za prowadzenie rejestru MPZP Łomianki odpowiada wójt/burmistrz gminy Łomianki. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Łomianki nie obowiązuje, to urząd gminy Łomianki wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Łomiankach została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Łomianki z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Łomianki na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Łomianek. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Łomianki!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Łomianki