Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Łomianki  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Łomianki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Łomianki.

Mapa Geoportal Łomianki
Mapa z granicą gminy Łomianki

Dane urzędu

Urząd Miejski w Łomiankachul. Warszawska 115Łomianki, 05-092

Tel: 22 7686324

Fax: 22 7686302

E-mail: umig@lomianki.pl

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Łomianki: 1432053

Witryna: www.lomianki.pl

Władze lokalne: Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrakumig@lomianki.pl

Aktualności z gminy Łomianki

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Łomianek

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Łomianki to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Łomianki na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Łomianek, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Łomianek

Gmina Łomianki w liczbach

Powierzchnia gminy Łomianki*

39 km2

2223 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Łomianki*

27 705 mieszkańców

210 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Łomianki*

713 mieszkańców na km2

213 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Łomianki

Geoportal Łomianki prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Łomianki

Jak powstał Geoportal gminy Łomianki?

Geoportal Łomianki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Łomianki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Łomianki umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Łomianki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Łomianki?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Łomianki;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Łomianki;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Łomianki;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Łomianki;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Łomianek.
Informacje na Geoportalu Łomianki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Łomianki?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Łomianki;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Łomianki;
 • Rejestr MPZP Łomianki;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Łomianki;
 • Mapa Topograficzna gminy Łomianki;
 • Mapa Solarna gminy Łomianki;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Łomianki;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Łomianki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Łomianki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Łomianki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Łomianki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Łomiankach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Łomianek zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Łomianki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Łomianki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Łomianki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Łomianek możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Łomianek. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Łomianki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Łomianki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Łomiankach.

  Geoportal gminy Łomianki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Łomianki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Łomiankach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Łomianki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Łomiankach.

  W Geoportalu Łomianki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Łomianki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Łomiankach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Łomianki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Łomianki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Łomianki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Łomianki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Łomianki. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Łomianki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Łomianki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Łomianki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Łomiankach. W Geoportalu gminy Łomianki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Łomiankach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Łomianki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Łomianki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Łomianki dla mieszkańców

Geoportal Łomianki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Łomianki. Na mapie Łomianek sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Łomianki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Łomianki. Korzystając z map Geoportalu gminy Łomianki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Łomianki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Łomianki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Łomianki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować