Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Łomianki w liczbach

Geoportal Łomianki

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Łomianki

Łomianki, gmina w województwie mazowieckim, powiat warszawski zachodni.

Powierzchnia gminy Łomianki wynosi 39 km2, zajmuje 2223 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Łomianki zamieszkuje 27 705 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 210 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Łomianki wynosi 713, jest 213 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Łomianki. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Łomianki prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Łomianki.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Łomianki: 392223
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Łomianki: 0,88453
Lesistość w % w gminie Łomianki: 14,91685
Ludność na 1 km2 w gminie Łomianki: 713213
Liczba ludności ogółem w gminie Łomianki: 27 705210
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Łomianki: 18,569
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Łomianki: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Łomianki: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Łomianki: 11,92-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Łomianki: 56,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Łomianki: 23215
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Łomianki: 9,4114
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Łomianki: 108,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Łomianki: 12136
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Łomianki: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Łomianki: 1 147,949
Przedszkola bez specjalnych w gminie Łomianki: 18109
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Łomianki: 395,6377
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Łomianki: 128,811
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Łomianki: 8,878
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Łomianki: 1472108
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Łomianki: 5 647-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Łomianki: 5 338-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Łomianki: 5 155-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Łomianki: 75,52051
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Łomianki: 73,4469
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Łomianki: 89,8625
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Łomianki: 97,0106
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Łomianki: 54,81982
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Łomianki: 39,2839

Źródłem danych statystycznych dla gminy Łomianki jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Łomianki, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Łomianki. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.